Twój nocleg - Polanica Zdrój
Wyszukiwarka Zaawansowane szukanie

179 KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ 1 sierpnia 2019

Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w Polanicy-Zdroju to festiwal o wysokiej randze artystycznej na którym prezentowane są wielkie dzieła muzyki klasycznej i współczesnej przez wybitnych wykonawców z kraju i zagranicy. Obok istotnych celów artystycznych, koncerty odgrywają znaczącą rolę edukacyjną (poprzez prelekcje z zakresu historii muzyki) oraz społeczno-kulturową (kultywowanie wielowiekowej tradycji koncertowania w świątyniach Dolnego Śląska, podnoszenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu, promowanie trwałych zjawisk polskiej kultury muzycznej skierowanych do dużych grup turystów zagranicznych). W 27. letniej historii Festiwalu zrealizowano 176 koncertów z udziałem wybitnych wirtuozów organów, znakomitych zespołów kameralnych i wokalistów oraz także młodych (debiutujących) wykonawców ze wszystkich kontynentów. Istotnym założeniem tegorocznej edycji Festiwalu będzie zderzenie dzieł wybitnych kompozytorów muzyki organowej (J.S. Bach, F. Mendelsohn-Bartholdy, J. Pachelbel, G.F. Handel i in.) z transkrypcjami na organy klasycznej i współczesnej muzyki instrumentalnej.

Powered by Quick.Cms | Design projektgraficzny.com
Kontakt